Chế độ bảo mật

Chúng tôi đảm bảo quyền riêng tư của Bạn!

Chính sách bảo mật của Dịch vụ trí tuệ nhân tạo Vip

1. Giới thiệu
Dịch vụ trí tuệ nhân tạo Vip (sau đây gọi là "chúng tôi") cung cấp các chuyên gia trí tuệ nhân tạo để tư vấn và hỗ trợ người dùng giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc. Chúng tôi cũng giúp người dùng tạo ra các tài liệu, hình ảnh và dữ liệu số... chuyên nghiệp bằng trí tuệ nhân tạo một cách nhanh chóng.

2. Tính riêng tư của thông tin cá nhân
Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng một cách tốt nhất. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân khi người dùng đăng ký và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và các thông tin khác liên quan.

3. Mục đích thu thập thông tin cá nhân
Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của người dùng nhằm mục đích sau:
- Để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho người dùng
- Để liên hệ và hỗ trợ người dùng khi cần thiết
- Để cải thiện dịch vụ của chúng tôi
- Để gửi thông tin về các sản phẩm và dịch vụ mới của chúng tôi

4. Bảo mật thông tin cá nhân
Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người dùng. Chúng tôi sử dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ thông tin khỏi mất mát, lạm dụng hoặc truy cập trái phép. Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên có nhiệm vụ liên quan mới được truy cập thông tin cá nhân.

5. Chia sẻ thông tin cá nhân
Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự đồng ý rõ ràng từ người dùng hoặc khi yêu cầu bởi pháp luật.

6. Lưu trữ thông tin cá nhân
Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của người dùng trong một thời gian nhất định sau khi người dùng ngừng sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ xóa hoặc vô hiệu hóa thông tin cá nhân khi không còn cần thiết và không vi phạm quy định pháp luật.

7. Quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân
Người dùng có quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình. Người dùng cũng có quyền yêu cầu chúng tôi xóa hoặc vô hiệu hóa thông tin cá nhân nếu không còn cần thiết.

8. Sử dụng cookie
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm sử dụng của người dùng trên trang web của chúng tôi. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên ổ cứng của người dùng và giúp chúng tôi nhận biết người dùng khi quay lại trang web của chúng tôi.

9. Quảng cáo
Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của người dùng để gửi thông tin về các sản phẩm và dịch vụ mới của chúng tôi. Người dùng có quyền từ chối nhận thông tin quảng cáo từ chúng tôi.

10. Thay đổi chính sách bảo mật
Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi các thay đổi được thực hiện có nghĩa là người dùng đồng ý với các thay đổi này.

11. Liên hệ
Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến chính sách bảo mật, người dùng có thể liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web của chúng tôi.

Chính sách bảo mật này có hiệu lực từ ngày công bố.